Tαχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας βλέπει η ανάλυση της Διεύθυνσης Μελετών της Alpha Bank


 αρχείο λήψης

Ανάλυση της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank

Οι θετικές εξελίξεις συνεχίζουν να διαδέχονται η μία την άλλη, τονώνοντας τις προσδοκίες για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η Ελλάδα των πρωτογενών πλεονασμάτων αναδεικνύεται και πρωταθλητής στην εξασφάλιση κοινοτικών πόρων για περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει σημαντικές αναπτυξιακές επιχορηγήσεις από την Ε.Ε.-27 και στην περίοδο 2014-2020. Με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής της Ε.Ε.-27 στις 9 Φεβρουαρίου του 2013, η Ελλάδα θα επωφεληθεί την περίοδο 2014-2020 από την εισροή διαρθρωτικών πόρων του Προϋπολογισμού της ΕΕ- 27, ύψους 14,5 δισ. για συγχρηματοδότηση επενδύσεων και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στην οικονομία και επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ στον αγροτικό τομέα. Επιπλέον, με την πρόβλεψη που υπάρχει για αναθεώρηση το 2016 της κατανομής των πόρων με βάση τα νέα στοιχεία για το ΑΕΠ των χωρών, η Ελλάδα αναμένει βάσιμα να εισπράξει επιπλέον 2,0 δισ. από τα διαρθρωτικά ταμεία, λόγω της μεγάλης μείωσης του εγχώριου ΑΕΠ της χώρας τα τελευταία έτη.

Συνολικά, η Ελλάδα θα έχει στη διάθεσή της κοινοτικές επιχορηγήσεις χρηματοδότησης επενδύσεων και αναπτυξιακών προγραμμάτων συνολικού ύψους 18,3 δισ. ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. 2014-2020, έναντι 24,3 δισ. ευρώ από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ 2007-2013.

Η απόφαση αυτή αίρει μια μεγάλη αβεβαιότητα που υπήρχε τόσο για τη δυνατότητα επίτευξης από την Ελλάδα ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης μετά το 2014, όσο και για τη βιωσιμότητα του χρέους, η οποία είχε εκτιμηθεί με την υπόθεση ότι η Ελλάδα θα ελάμβανε μόνο 11,5 δισ. από τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. 2014-2020. Έτσι, ενισχύεται η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και η πλήρης χρηματοδοτική κάλυψη των δανειακών της αναγκών και του προγράμματος προσαρμογής της έως το 2022Z. Το ζητούμενο, βεβαίως, παραμένει ο ικανοποιητικός ρυθμός απορρόφησης των πόρων αυτών. Σημειώνεται ότι από τα 24,3 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ 2007-2013, είχαν απορροφηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 μόνον 11,1 δισ. ευρώ ή ποσοστό 46%.

Ταυτόχρονα, όχι μόνο ενισχύεται η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, αλλά και η δημοσιονομική προσαρμογή συνεχίζεται με ρυθμό καλύτερο του αναμενομένου. Αυτό αναγνωρίσθηκε στα συμπεράσματα του Eurogroup της 11ης Φεβρουαρίου 2013. Ανακοινώθηκε δε ότι το Eurogroup της 21ης Φεβρουαρίου 2013 θα αποφασίσει την αποδέσμευση της καταβολής της επόμενης δόσης ύψους 2,8 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. Έως τότε θα έχει ψηφιστεί από τη Βουλή το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2013-2016 που προβλέπει το 2013 πρωτογενές πλεόνασμα στη Γενική Κυβέρνηση (ΓΚ) ύψους 0,3% του ΑΕΠ, έλλειμμα στη ΓΚ -4,3% του ΑΕΠ, και χρέος της ΓΚ στο 174,2% του ΑΕΠ.

Ήδη, τον Ιανουάριου 2013, καταγράφεται σημαντική υπερκάλυψη των στόχων υλοποίησης του Π2013, με πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 398,7 εκατ. ευρώ στην Κεντρική Κυβέρνηση (ΚΚ). Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2013 σημειώθηκε σημαντικό πλεόνασμα στο πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ) ύψους 398,7 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 34 εκατ. ευρώ τον Ιαν.’12 και έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 413 εκατ. ευρώ (Πίν.2). Δημιουργείται επομένως θετική διαφορά από τον στόχο για το πρωτογενές ισοζύγιο της ΚΚ ύψους 812 εκατ. ευρώ από τον πρώτο μήνα του έτους.

Η διαφορά αυτή μόνο κατά ένα μέρος οφείλεται στις μειωμένες σε σχέση με το στόχο επιστροφές φόρων (κατά 266,4 εκατ. ευρώ) και στο μειωμένο σε σχέση με τον στόχο έλλειμμα του ΠΔΕ (κατά 98 εκατ. ευρώ). Κατά το μεγαλύτερο μέρος της οφείλεται στη μεγάλη μείωση των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού (Τα.Π.) κατά 679 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στις μειωμένες επιστροφές φόρων σημειώνεται ότι στα εκκαθαριστικά του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) που εκδόθηκαν στο 2ο 6μηνο του 2012 ελάχιστα συνεπάγονταν επιστροφές φόρων, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε με τα εκκαθαριστικά του 2011.

Επίσης, οι επιστροφές του ΦΠΑ το 2013 θα πρέπει έτσι και αλλιώς να είναι σημαντικά μειωμένες, δεδομένου ότι οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ ήταν μειωμένες το 2012 κατά -11,7% παρά την εφαρμογή αυξημένων συντελεστών (23%) στην εστίαση κατά το έτος αυτό. Και, βεβαίως, οι επιστροφές φόρων, θα είναι μικρότερες σε μία χρονιά που μειώνονται δραματικά τα φορολογικά έσοδα. Όσον αφορά δε στις μειωμένες πρωτογενείς δαπάνες, σημειώνεται ότι αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης επιβάρυνση του Π2012 και, βεβαίως, στα μέτρα μείωσης των δαπανών που ελήφθησαν για το 2013.

Παράλληλα, πάντως, σημειώθηκε υστέρηση στα έσοδα του Τα.Π. – προ της επιστροφής φόρων, έναντι των γενικά σημαντικά υποτιμημένων στόχων που έχουν τεθεί στον Π2013, κυρίως από τον ΦΠΑ κατά 161 εκατ. ευρώ (2013: -9,1%), από τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατά 153 εκατ. ευρώ και από τα τέλη κυκλοφορίας κατά 134 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, αυξημένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα από τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) κατά 222 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από τους φόρους περιουσίας κατά 108 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το ΣΔΟΕ για διόγκωση των κρουσμάτων φοροδιαφυγής τους τελευταίους μήνες (ιδιαίτερα από τον ΦΠΑ, αλλά και στην αγορά καυσίμων) δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για τις αιτίες της συνεχούς υστέρησης των φορολογικών εσόδων και των εσόδων από εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης, εξηγούν σε κάποιο βαθμό και το παράδοξο της δραματικής πτώσης κατά -16,8% του όγκου των λιανικών πωλήσεων στο δίμηνο Οκτ.-Νοεμ.’2012, ταυτόχρονα με: (i) την αύξηση των εισαγωγών αγαθών εκτός καυσίμων κατά 1,3% στο 4ο τρίμηνο του 2012, (ii) την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 1,9% στο 4ο τρίμηνο του 2012 και (iii) την αύξηση τον Οκτώβριο του 2012 και τη μικρή μείωση τον Νοεμβρίο του 2012 του κύκλου εργασιών της βιομηχανίας εκτός καυσίμων στην εγχώρια αγορά.

Με την πολύ ικανοποιητική πορεία εκτέλεσης των Π2012 και Π2013 έως σήμερα και με την αναμενόμενη και επιδιωκόμενη έγκαιρη ανάκαμψη της οικονομίας από τα τέλη του 2013 (ήδη η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας σημειώνει θετική αύξηση από τα τέλη του 2012), δημιουργούνται συνθήκες για πολύ μικρότερη ύφεση από αυτήν που προβλέπει το ΔΝΤ (πτώση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά -5,9% το 2013 και κατά -0,2% το 2014), (Πίν.1).

Αυτές οι καταθλιπτικές προβλέψεις του ΔΝΤ, αν και δεν δικαιολογούνται ούτε στο ελάχιστο με βάση τα δεδομένα της οικονομίας στις αρχές του 2013, μπορεί, όμως, και να επαληθευτούν, αν αρχίσουν και πάλι η τρόικα με την κυβέρνηση να συζητούν και να σχεδιάζουν, από τα μέσα του 2013, τα προβλεπόμενα στο Μνημόνιο νέα μέτρα αύξησης των εσόδων και μείωσης των δαπανών, ύψους 2,8 δισ. ευρώ για το 2015 και 3,9 δισ. ευρώ για το 2016. Μία τέτοια εξειδίκευση μέτρων, χωρίς να υπάρχει διαπιστωμένη η αναγκαιότητα λήψης αυτών των μέτρων, παρά μόνον στις ασκήσεις επί χάρτου που εύκολα γίνονται και εύκολα ανατρέπονται, θα οδηγήσει για άλλη μία φορά (όπως συνέβη το 2011 και το 2012) στην καταστροφή του καλού κλίματος που επικρατεί σήμερα και που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να οδηγηθεί η οικονομία στην ανάκαμψη.

Βεβαίως, εμπόδιο στην ανάκαμψη της οικονομίας παραμένει και η ασκούμενη μηδενιστική αντιπολίτευση των έτοιμων και μαγικών λύσεων, που συντηρεί την προοπτική πολιτικής αστάθειας και έτσι δρα αποτρεπτικά για την επιστροφή των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα και την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών και την αύξηση της απασχόλησης.

Τέλος, οι προσπάθειες για την ανάκαμψη της οικονομίας δυστυχώς υπονομεύονται περαιτέρω από την εφαρμοζόμενη πολιτική αλλοτριωτικής φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας. Η είσπραξη των ΦΑΠ 2011 και 2012 και η φημολογούμενη θέσπιση, για το 2013 και μετά, φορολογικών συντελεστών κλιμακούμενων μέχρι και 1,5% ετησίως επί της σημαντικά υπερτιμημένης σημερινής αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας, σε συνδυασμό με τη φορολόγηση και της υπεραξίας από την πώληση αυτής της περιουσίας από τον Ιούλιο του 2013, θα έχει ως συνέπεια την πλήρη διακοπή των οικοδομικών εργασιών και των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: