Megadeath: »Σκηνοθετημένο το μακελειό με τους νεκρούς στο Κολοράντο από τον Ομπάμα»


Οι Αμερικανοί έχουν ωραία μουσική, σημαντικά καλύτερη από τους Βρετανούς, αλλά πολλοί από τους καλλιτέχνες τους έχουν αναχρονιστικές ιδέες και πιστέυουν ακόμη, ότι το να  έχουν όπλα έιναι αναφαίρετο δικαίωμά τους και οι Ηνωμένες Πολιτέιες θα πρέπει να παραμέινουν »Φάρ Ουέστ»!

Ο Ντέηβιντ Μαστέιν από τους Μέγκαντεθ έχει ταυτόσημες ιδέες με τον Tέντ Νιούτζεντ και τον Τζ’ίν Σ’ιμονς των ΚΙSS για τον Ομπάμα, και με κάθε ευκαιρία δείχνει την αποστροφή του για τον Προεδρο των ΗΠΑ όπως στην προσφατη συναυλία του στην Σιγκαπούρη.

Ο Μαστέην που δεν του αρέσει καθόλου η απόπειρα του Ομπάμα να επιβάλει απαγόρευση της οπλοκατοχής στους Αμερικανούς στόλισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ κανονικά ενώ ούτε λίγο ούτε πολύ του απέδωσε και την ηθική ευθύνη για τα πρόσφατα μακελειά με τους παρανοικούς που γαζ’ωσαν τον κόσμο  στο Κολοράντο και το Τέξας.

Mάθετε τις ΔΟΣΕIΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ που θα πληρώσετε από το ίντερνετ


Η Γ.Γ.Π.Σ. παρέχει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις της ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών και επιθυμούν να καταβάλουν το Φόρο Εισοδήματος με τις νέες δόσεις, να ανακτούν στην οθόνη του υπολογιστή και να τυπώνουν τα νέα αποδεικτικά είσπραξης του Ενιαίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φυσικών Προσώπων (Ε.Ε.Σ.Φ.Π.) κάθε φορά που το επιθυμούν.
2. Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται σε όλους τους φορολογούμενους χωρίς να απαιτείται να είναι πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet, μέσω του διαδικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ. http://www.gsis.gr

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
πληκτρολογώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό ειδοποίησης που αναγράφεται στην ενότητα Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του Ενιαίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φυσικών Προσώπων (Ε.Ε.Σ.Φ.Π.) με βάση την Αρχική Δήλωση.
3. Στην οθόνη του Η/Υ εμφανίζονται και εκτυπώνονται όλα τα αποδεικτικά είσπραξης όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί βάσει του νέου καθεστώτως δόσεων.
Αναλυτικότερα
α) Στο αριστερό μέρος κάθε αποδεικτικού είσπραξης αποτυπώνονται τα παρακάτω στοιχεία:
􀂾 Α.Φ.Μ.: Αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου.
􀂾 Χρημ. Κατάλογος: Αναγράφονται ο αριθμός του χρηματικού καταλόγου, ο αριθμός της γραμμής και ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. που έχει βεβαιωθεί η οφειλή.
􀂾 Δόση: Αναγράφεται ο αριθμός της δόσης του συγκεκριμένου αποδεικτικού είσπραξης.
􀂾 Αρχικό Ποσό Δόσης/εων: Αναγράφεται το ποσό σε κεφάλαιο των δόσεων που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την πρώτη κατά σειρά ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο συγκεκριμένο αποδεικτικό είσπραξης.
􀂾 Πληρωθέν: Αναγράφεται το ποσό που έχει καταβληθεί έναντι των δόσεων που έχουν
βεβαιωθεί μέχρι την πρώτη κατά σειρά ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο
συγκεκριμένο αποδεικτικό είσπραξης.
􀂾 Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: Αναγράφεται το ποσό σε κεφάλαιο της δόσης/εων που
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και έχουν βεβαιωθεί μέχρι την πρώτη κατά σειρά
ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο συγκεκριμένο αποδεικτικό είσπραξης.
􀂾 Εκπρόθεσμο: Αναγράφονται οι προσαυξήσεις που επιβαρύνουν το ποσό της δόσης/εων
που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την πρώτη κατά σειρά ημερομηνία πληρωμής
που αναγράφεται στο συγκεκριμένο αποδεικτικό είσπραξης.
􀂾 Μη Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: Αναγράφεται το ποσό της δόσης/εων που δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες.
􀂾 Ποσό για Καταβολή: Αναγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί μέχρι
την ημερομηνία πληρωμής που αποτυπώνεται σε κάθε αποδεικτικό είσπραξης.
􀂾 Πληρωτέο μέχρι: Αναγράφεται η τελευταία εργάσιμη ημερομηνία του μήνα μέχρι την
οποία πρέπει να καταβληθεί το συνολικό ποσό που αποτυπώνεται σε κάθε αποδεικτικό
είσπραξης.
β) Στο δεξί μέρος κάθε αποδεικτικού είσπραξης αναγράφονται τα στοιχεία του
φορολογούμενου και ακολουθεί η ταυτότητα πληρωμής για την καταβολή σε Τράπεζες ή τα
ΕΛ.ΤΑ.
4. Για την αποφυγή λαθών κατά την πληρωμή μέσω Τραπεζών ή ΕΛ.ΤΑ. προτείνουμε όπως
προσκομίζετε στην Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ. το συγκεκριμένο αποδεικτικό είσπραξης που επιθυμείτε
να καταβάλετε.
5. Όταν γίνεται ανάκτηση των νέων ειδοποιητηρίων πληρωμής οι κλειστές δόσεις εμφανίζονται
με την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ». Λόγω ετεροχρονισμένης ενημέρωσης των πληρωμών μέσω
τραπεζών υπάρχει καθυστέρηση στην ενημέρωση της εικόνας των αποδεικτικών είσπραξης.
6. Η ενημέρωση των φορολογουμένων με τα ειδοποιητήρια πληρωμής των δόσεων θα γίνεται
μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ. διότι δεν προβλέπεται η αποστολή
ειδοποιητηρίων ταχυδρομικά.
7. Τα νέα χρεωστικά ποσά Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων τρέχοντος έτους που
προκύπτουν μετά την εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων δεν εντάσσονται στην ισχύουσα
ρύθμιση για περισσότερες δόσεις και καταβάλλονται μόνο στις Δ.Ο.Υ. Στις περιπτώσεις που η
αρχική βεβαίωση παραμένει μετά την εκκαθάριση τροποποιητικής δήλωσης συνεχίζει να ισχύει η ρύθμιση και η καταβολή μέσω Τραπεζών ή ΕΛ.ΤΑ.
8. Για τις νέες εκκαθαρίσεις που θα γίνουν από τη Γ.Γ.Π.Σ., τα αποδεικτικά είσπραξης που είναι ενσωματωμένα στο Ενιαίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φυσικών Προσώπων και αποστέλλονται στους φορολογούμενους θα αναγράφουν τις ημερομηνίες λήξης και τα ποσά σύμφωνα με το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς δόσεων (εφάπαξ με έκπτωση ή σε δύο διμηνιαίες δόσεις), αλλά οι φορολογούμενοι που τηρούν τις προϋποθέσεις για τις νέες δόσεις θα εντάσσονται αυτόματα
στην κατηγορία αυτή.
9. Εκτός των τραπεζών, η καταβολή του φόρου με τις νέες δόσεις μπορεί να γίνεται και στις Δ.Ο.Υ.
10. Οι πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet που είτε δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης για την ένταξη στις νέες δόσεις είτε επιθυμούν να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος με έκπτωση, μπορούν να εκτυπώνουν από τον διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. τα αποδεικτικά είσπραξης όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα που τους έχει αποσταλεί καθώς και τις επόμενες δόσεις σύμφωνα με το μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς (έως τρείς διμηνιαίες δόσεις).

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: